Verzorgingstehuis

Verzorgingstehuizen in Halmagiu en Magulicea


De ouderen- en gehandicaptenzorg staat in Roemenië nog op een zeer laag peil. Daarom zijn we behulpzaam geweest bij het opzetten van een tweetal particuliere verzorgingstehuizen voor alleenstaande oudere en/of gehandicapte personen die geen familieleden en geen pensioenvoorziening hebben.

Verzorgingstehuis in Halmagiu


We hebben daarvoor tussen 2004 tot en met 2006 in het plaatsje Halmagiu in West-Roemenië een heel oud pand gerenoveerd om het voor bewoning voor ouderen geschikt te maken.
Tevens werd een deel erachter bijgebouwd, waar onder meer de keuken, de eetzaal en de wasruimte is gevestigd.

Dit pand is ons geschonken en thans in eigendom bij de stichting die ook het kindertehuis in Sebis onder haar hoede heeft.

Er waren veel donaties (en overheidssubsidie), maar daarnaast hebben we ook heel veel materialen op het gebied van elektra, water, C.V. etc. gesponsord gekregen. Daardoor hebben we uiteindelijk de renovatie en de nieuwbouw kunnen realiseren.
In Halmagiu zijn ca 20 gehandicapte ouderen gehuisvest.

foto van het eerste verzorgingstehuis
voorzijde van het eerste verzorgingstehuis

foto van de achterzijde
De achterzijde van het eerste verzorgingstehuis

Kijk voor meer foto's in het foto-album

Verzorgingstehuis in Magulicea


Vlakbij Halmagiu (in het plaatsje Magulicea), kwam begin 2008 een locatie beschikbaar waar, na renovatie en een gedeeltelijke nieuwbouw sinds juni 2008 ons tweede verzorgingstehuis is gevestigd.
Op deze locatie zijn ca 15 alleenstaande ouderen zonder enige pensioenvoorziening of uitkering gehuisvest. Ook deze ouderen hebben allen een geestelijke of lichamelijke handicap en geen familie waar men op terug kan vallen.
De beide tehuizen zijn voor een zeer groot deel afhankelijk van onze ondersteuning.
We zijn blij en dankbaar dat we nog steeds in staat zijn de nodige hulp te kunnen bieden.

foto van 2-de locatie verzorgingstehuis
tweede locatie gezien vanaf de weg

nog een foto van de 2-de locatie verzorgingstehuis
tweede locatie gezien van voren

Kijk voor meer foto's in het foto-album


[terug]