Reisverslag oktober 2005

11 april tot en met 21 april 2005


Zaterdag 9 April was het weer zover. Een enthousiaste groep mensen was aanwezig om de trailer met hulpgoederen te laden.
Opnieuw waren we onder de indruk om te zien hoeveel goederen er ook nu weer mochten worden ingeladen voor de mensen in Roemenië.

Wat zit er in de auto?

Graag willen we U ook een indruk geven van de goederen die we mee mochten nemen:
  • Veel bedden, wandkasten, eethoeken, stoelen, lampen etc.
  • ca 400 bananendozen met kleding en schoeisel,
  • ca 150 zakken jassen en dekens
  • radiatoren en 500 liter verf (voor het project van het bejaardencentrum)
  • keukenkasten en wat inbouwapparatuur (voor bejaardencentrum)
  • keukenmaterialen, serviesgoed, glaswerk etc.
  • wasmachine, orgels, elektrische rolstoelen, rollators.
  • Voedingssupplementen (ruim 2700 kg.)
  • Voedsel dat weer werd ingezameld in de Zwolse supermarkten (maar liefst 5000 kg houdbaar voedsel mochten we meenemen!!)

Waar gaat alles naar toe?

Het is allemaal erg voorspoedig gegaan. De auto was maandag 11 april al in Roemenië. Het is hartverwarmend om te zien hoe blij men is met de goederen die we brengen. Het blijkt ook nog steeds hard nodig te zijn. De kleding en het voedsel worden op vele plaatsen verdeeld.
Zo wordt in Sebis de kleding en het voedsel verdeeld naar verschillende dorpen in de omgeving. ( Vooral via predikanten van kleine plaatselijke kerken)
In Blaj gaat het ook naar vele dorpen en gezinnen in de wijde omgeving.
Opnieuw is deze keer ook een klein deel van de kleding en het voedsel naar Medias gegaan. ( daar wordt het verdeeld door de voorganger van de plaatselijke Baptistengemeente)

Het bejaardencentrum.

Ons nieuwe project in Halmagiu begint nu concrete vormen aan te nemen.
In oktober hadden we ons vastgelegd om mee te helpen om een pand te renoveren en uit te breiden om het zo geschikt te maken als (kleinschalig) bejaardencentrum. We zullen ons er in eerste instantie vooral op richten om een deel bij te bouwen waar de keuken, de opslag en de eetzaal zal worden gevestigd. (in totaal ongeveer 15 meter lang en ca. 6 meter breed). Hiervoor is een begroting gemaakt van € 15.000,=. Van dit bedrag moeten we dus zelf
€ 10.000,= bij elkaar brengen en de resterende € 5000 hopen we via een rijkssubsidie te krijgen. Op dit moment is er bijna € 9.000 bijeen gebracht. Dit komt voor een flink deel vanuit Giessendam. Daar zit een enthousiaste groep mensen die actief bezig is. Wel houdt dit in dat we nog actie moeten voeren om de resterende financiën bij elkaar te krijgen.
We hebben in oktober 2004 de eerste financiën meegenomen voor de fundering en nog voor de winter bleek men deze fundering te hebben gelegd.
In januari 2005 hebben we geld gebracht om een aantal andere materialen te kunnen aanschaffen en nu is men begonnen met de wanden van het bij te bouwen deel. Dit heeft wat vertraging opgelopen omdat men last heeft gehad van een erg lange en strenge winter. Maar nu komt er toch wat schot in. Zodra de wanden klaar zijn gaat men beginnen met het dak (daarvoor hebben we nu in april 2005 weer geld meegenomen). We hopen dat men dit in juni heeft afgerond. Het is de bedoeling dat er in juli een groep klussers (ca 15 personen) uit Giessendam ca 10 dagen naar Roemenie gaan om te helpen het nieuwbouw deel af te werken. Concreet hopen we dat we het najaar van 2005 zover zijn dat naast het nieuwbouw gedeelte ook enkele kamers in het oude pand zijn opgeknapt zodat de eerste bewoners er nog voor de winter in zouden kunnen.

Het kindertehuis.

Er zijn in ons kindertehuis in Sebis geen bijzondere ontwikkelingen geweest de afgelopen maanden. De kinderen die er verblijven gaan overdag naar school.
Wel is ook dit gebouw (na inmiddels 5 jaar in gebruik te zijn) weer eens aan een opknapbeurt toe. Er zal de komende zomer of in ieder geval volgend voorjaar weer gesausd en geschilderd moeten worden.

We hebben U middels dit verslag een beetje bij willen praten over de hulpverlening aan Roemenië, maar we hebben nog wat te vertellen.

Wonderen gebeuren nog steeds.

Zoals we al eerder hebben aangegeven beschikken we in Zwolle al een flink aantal jaren over een fantastische opslag waar we gratis gebruik van mogen maken. De afspraak was dat we uiterlijk april 2005 de ruimte leeg zouden opleveren, maar de eigenaar van dit pand heeft ons voorlopig opnieuw een periode er bij gegeven. Dit houdt in dat we nu in ieder geval nog mogen blijven staan tot einde van dit jaar.
Maar er gebeuren nog meer wonderen. Want we hadden veel zorgen om het transport van April te kunnen betalen. Concreet hadden we een flink bedrag te kort om de auto te kunnen betalen. Maar het bedrijf waar we altijd de melkpoeder en de voedingssupplementen van krijgen, heeft ons de toezegging gedaan om eenmalig het HELE transport te betalen.
Het was voor ons een waar geschenk uit de hemel. Of zoals iemand tegen ons zei: Een grote knipoog van onze Lieve Heer. Zo zien we het ook. God zorgt goed voor ons. Er zijn dan ook veel redenen om dankbaar voor te zijn.

Maar hoe nu verder?

We realiseren ons heel goed dat er nog heel veel moet worden gedaan.
Ook op financieel gebied. Want de zorgen zijn nu wel even geklaard, maar er moet nog wel een bedrag van ca € 1.250,= komen om de begroting voor het project rond te kunnen krijgen. Ook is er nog geld nodig om de materialen die nu nog in Giessendam staan (ca 60 m3. Wandprofielen, elektra, en ander materiaal) nog voor de zomer naar Roemenië te kunnen laten brengen.
Ook zijn we al weer druk bezig met het inpakken van kleding voor het volgende transport in Oktober/November2005.

Mocht U ons financieel willen ondersteunen dan kunt U een gift overmaken op onze bankrekening : 69 17 57 135 t.n.v. Stichting Ro-Charis te Zwolle.
Als er weer bijzonderheden zijn zullen we U direct op de hoogte brengen.

Henk de Breij

[terug]