Reisverslag juli 2005

Verslag betreffende de bouw/renovatie van het bejaardencentrum in Halmagiu (Roemenië) in juli 2005


Terugblik

Het was februari 2004 toen de mogelijkheid ontstond om in Roemenië een bejaardencentrum op te starten. Er kwam een heel oud pand beschikbaar dat na een grondige renovatie en als er een deel zou worden bijgebouwd, geschikt zou kunnen zijn voor de verzorging van ca 20 bejaarden.
Het pand zal worden overgedragen aan de stichting die ook het kindertehuis in Sebis beheert.
De bestuursleden van deze stichting zijn lid van de Baptistenkerk in Sebis.
Dus voor ons zeer bekend en volledig vertrouwd.

De doelgroep is: alleenstaande ouderen zonder familie en/of kinderen die voor hen kunnen zorgen. Het is eigenlijk een heel bijzonder project, want het wordt het eerste particuliere bejaardentehuis in deze regio van Roemenië.

Het is de bedoeling om het bestaande pand volledig te renoveren om het zo weer geschikt te maken voor bewoning en een deel bij te bouwen, waar dan de keuken, de eetzaal, de wasgelegenheid en opslagruimte zal worden gevestigd. Onder deze nieuwbouw komt dan de technische ruimte met C.V. en warmwatervoorziening.

Onze actie.

Eind 2004 hebben we een actie opgestart om het benodigde bedrag bijeen te brengen voor de ruwbouw van het nieuw te bouwen deel.

Er lag een begroting voor deze ruwbouw van € 15.000,=. We besloten te proberen € 10.000,= bijeen te brengen waarna de overheid de toezegging deed voor een subsidie van € 5.000,=. We hadden inmiddels via internet contact gekregen met een groep mensen van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk uit Giessendam die aanbood om met een aantal personen in juli 2005 een week te gaan klussen en die ook wilden proberen een deel van het benodigde geld bijeen te brengen. Dit had als resultaat dat we een bedrag van € 7.800,= mochten ontvangen voor dit project.

In oktober 2004 brachten we het eerste deel van de financiën en toen kon de fundering voor de nieuwbouw worden gelegd. In februari 2005 hebben we weer geld gebracht en kon men beginnen met de bouw van de buitenmuren.

In april 2005 werd weer een deel van het geld overhandigd en kon men een deel van het hout voor het dak en de dakpannen aanschaffen. (het laatste deel van de € 15.000,== hebben we in juli 2005 overhandigd ter bekostiging van de resterende materialen voor het dak.( zoals het restant hout, de isolatie etc.)

Toen kwamen er een aantal tegenslagen.

De 1e was dat door wetswijziging (of andere bij ons onbekende voorschriften) plotseling bleek dat er o.m. een permanente ruimte beschikbaar moest zijn voor een arts, administrateur en een apotheek. Deze ruimte was niet aanwezig.
Dus moest worden besloten om de nieuwbouwplannen alsnog aan te passen door het geheel te verbreden en de buitenmuren van het nieuwbouwdeel te verhogen, waardoor de mogelijkheid ontstond om een verdieping te maken waar kamers konden komen.

Toen kwam de 2e tegenslag:
Er was gepland dat de ruwbouw in juli klaar zou zijn zodat de groep Nederlanders dit deel konden inrichten en afwerken, maar door de wijzigingen en het meerwerk was er al vertraging ontstaan. Toen dan ook nog vele weken overvloedige regen viel kon er natuurlijk niets worden gedaan.

Gevolg: toen we op 11 juli arriveerden was de bouw niet klaar. Het dak lag er nog niet op en er was absoluut geen mogelijkheid ook maar enige werkzaamheden in het nieuwbouwgedeelte te verrichten.

In overleg werd besloten dan maar te beginnen met de renovatie van het oude pand. Vanuit Nederland was inmiddels (door sponsoring) heel veel materialen ontvangen op het gebied van radiatoren, leidingen voor c.v, water en afvoer, profielen met bijbehorende houten schotten voor het plaatsen van wanden en een gigantische hoeveelheid elektriciteitsmaterialen. (inclusief armaturen) Men heeft in de 6 werkbare dagen die beschikbaar waren veel werk verzet.
Men heeft o.m. geholpen met het leggen van de dakpannen van het nieuwe deel, er werd een begin gemaakt met het renoveren van de kamers in het oude pand. (Men heeft een aantal kamers van nieuwe wanden voorzien, een heel grote kamer heeft men gesplitst en er d.m.v. de wandprofielen 2 kamers van gemaakt.)

In- en doorgangen werden veranderd, op 2 plaatsen werd een ruimte gemaakt voor een douche en toilet (1 complete douche en toilet ruimte werd geheel afgewerkt en betegeld), leidingen voor warm/koud water in het oude pand werden voor een deel aangelegd en een brandslang werd gemonteerd.

In de technische ruimte werd een nieuwe warmwaterboiler geplaatst en de leidingen voor de C.V. installatie werden aangelegd. Ook werden de radiatoren geplaatst. In het nieuwbouwdeel werd hiermee een klein begin gemaakt.
Ook werd de complete elektriciteitsvoorziening vernieuwd.

Zo kwam er een nieuwe stoppen- c.q. groepenkast, alle leidingen in zowel het oude deel als ook al in het nieuwe deel werden aangelegd en aangesloten. De (meegenomen) armaturen werden allemaal opgehangen. Noodverlichting werd gemaakt en een nieuwe en betrouwbare aardleiding werd geslagen.

Inmiddels was het september 2005 en het was duidelijk dat we nog een actie moesten opstarten om de resterende werkzaamheden te kunnen (laten) uitvoeren. We hebben een begroting gemaakt en kwamen uit op een minimaal benodigd bedrag van nog eens ca € 12.000,= om de ruwbouw af te kunnen werken en de renovatie van het oude pand af te kunnen maken.
We hebben inmiddels de benodigde € 8000,= bijeen kunnen brengen en er is ook een overheids-subsidie van € 4000,= toegezegd.

In oktober 2005 en in april 2006 zijn we met een aantal gezinnen nog enkele weken aan het klussen geweest om een aantal ruimten te schilderen en voor eventuele bewoning geschikt te maken.

Op 9 juli 2006 waren de werkzaamheden zo ver gevorderd dat de officiële opening van het geheel kon plaatsvinden. Wij mochten daarbij aanwezig zijn, samen met veel genodigden.
Het is en blijft toch altijd een indrukwekkend moment als de Nederlandse vlag hangt en tijdens de officiële opening ook het Nederlandse volkslied wordt gespeeld.

De sollicitatieprocedure voor de (toekomstige) werknemers is inmiddels in de laatste fase beland en per 1 augustus 2006 zal men in dienst treden.
Op dat moment zal ook de selectie van de toekomstige bewoners afgerond zijn en zullen de eerste bewoners hun kamer in gebruik nemen.
Uiteraard moet er daarna nog veel gebeuren, maar dat zal dan stapsgewijs plaatsvinden.

We zijn blij en dankbaar dat we op deze wijze mee hebben mogen helpen om een aantal ouderen een menswaardige levensavond te geven.

H. de Breij
Secretaris

[terug]