Reisverslag oktober 2005

22 oktober tot en met 11 november 2005


Zaterdag 22 oktober was het weer zover.
Opnieuw mocht een trailer met hulpgoederen worden geladen voor Roemenië. Maar liefst een trailer van 100 m3 hadden we ter beschikking en er waren veel helpende handen. Nagenoeg alles kon deze keer mee. Dat was een fijn idee. Want er was weer genoeg.

Zo ging er o.m. in de trailer:
  • ca 450 bananendozen kleding en schoeisel en ca 200 zakken met dekens en jassen,
  • ca 500 kg waspoeder en zo'n 1000 flessen shampoo,
  • heel veel meubels, bedden, dekbedden (ca 80 stuks),
  • ca 250 m2 tapijttegels, ca 175 m2 vloerbedekking en 120 m2 linoleum,
  • 1 pallet verf en latex,
  • 15 fietsen en
  • Groentezaden voor de tuinkassen in Tiur (500 gr sla, 500gr komkommer, 2,5 kg radijs, 500 gr prei, 500 gr tomaten, 2,5 kg wortelen en 2 kg bloemkool) en tussen de 1000 en 1500 echte Hollandse tulpen.
  • maar liefst ruim 2100 kg Similac babyvoeding en tot slot ook nog eens
  • 5.500 kg voedsel dat in enkele weekenden werd ingezameld in een aantal winkels in Zwolle.
Opnieuw een hele waslijst aan hulpgoederen. Iedere keer staan we zelf weer versteld van de hoeveelheden die binnenkomen en die we mogen wegbrengen.

Doordat de vrachtauto onderweg met pech te kampen heeft gehad duurde het wel lang tot alles daadwerkelijk in Roemenië aankwam. Maar gelukkig kwam alles uiteindelijk toch weer op zijn pootjes terecht.

De verdeling van het voedsel en de kleding hebben we ook nu weer aan contactpersonen overgelaten. Alhoewel er wel duidelijk overleg is over de verdeling.
Een groot deel van het voedsel en de kleding wordt verdeeld vanuit Sebis (in West Roemenië) en een ander deel vanuit Blaj en Medias (in Centraal Roemenië). We weten waar alles heengaat en ook waar de grootste nood is.
Bij enkele gezinnen hebben we zelf voedsel gebracht en daar bleek ons opnieuw de grote nood die er nog steeds is en toch vooral ook de dankbaarheid voor het voedsel dat we kwamen brengen. Dit soort contacten geeft je steeds opnieuw weer de kracht en de motivatie om verder te gaan.

De meubels, tapijttegels, vloerbedekking en verf zijn bestemd voor het project in Halmagiu (waar we bezig zijn met de bouw en renovatie van een pand om deze geschikt te maken als bejaardencentrum).

We zijn deze keer wat langer gebleven dan normaal en hebben een flink deel van onze tijd benut om wat te klussen in het toekomstige bejaardencentrum.
Op dit moment is men druk doende de ruwbouw van het nieuwe gedeelte deels af te werken. Men wil nog graag voordat de winter invalt (en dat kan in Roemenië al heel snel het geval zijn) zoveel mogelijk afgewerkt hebben.

Wij hebben onze tijd ingevuld door een aantal kamers (4 stuks) in het oude deel van het pand grondig op te knappen door te sausen, te schilderen, wat reparaties te doen en vloerbedekking te leggen.
Ook hebben we de douche ruimte betegeld.
Het geeft veel voldoening als je de resultaten ziet.

Ook zijn er een aantal afspraken gemaakt over de werkzaamheden die nu in ieder geval nog voor de winter moeten gebeuren en over de kosten die e.e.a. met zich mee brengt.
Zoals het nu lijkt (uitgaande van niet al te veel prijsstijgingen) komen we met het bedrag dat we hebben begroot een heel eind in de goede richting.

In ons vorige verslag hebben we al aangegeven dat we hopen uit te komen met een bedrag van € 12.000,=.
We hebben inmiddels van de rijksoverheid een telefoontje gehad dat er een positief advies komt voor een subsidie van € 4.000,=.
Ook is ons telefonisch meegedeeld dat de lokale overheidssubsidie helaas iets lager uitvalt. (niet de € 1500,= waarop we hoopten, maar € 680,=.)

Dit houdt in dat we zelf een bedrag bijeen moeten brengen van € 7.320,=.
Er is inmiddels -dank zij een flink aantal giften- al een groot deel van het benodigde geld binnen. Dat is fijn nieuws nietwaar?

Al met al mogen we terugkijken op een fijne gezegende reis en mogen we dankbaar zijn dat we allen weer veilig thuis zijn gekomen.

Henk de Breij
Secretaris

[terug]