Reisverslag april 2008

5 april 2008 t/m 13 april 2008


Woensdag 2 April hebben we met een aantal personen de trailer weer geladen met hulpgoederen voor Roemenië. We hadden nogal wat goederen, die niet gemakkelijk waren te "verpakken". Met name de tractor die we hebben kunnen aanschaffen moest worden "verpakt" tussen de dozen en zakken.

Maar het is allemaal gelukt en een groot deel van de hulpgoederen die we hadden ingezameld, konden uiteindelijk een plekje in de trailer vinden. Naast de tractor gingen ca 450 bananendozen en zakken kleding en schoeisel mee. Verder ca 150 paar nieuwe schoenen, enkele rolstoelen, rollators en een elektrische rolstoel, veel huishoudelijke materialen en meubilair (inclusief 10 demo modellen zgn. stap-op stoelen), maar liefst 5500 kg voedsel, 4000 kg potjes Hak groente en niet te vergeten meer dan 3000 kg similac melkpoeder.

De freesmachine kon met dit transport helaas nog niet mee, omdat bleek dat er iets aan mankeerde en het bedrijf dat ons de machine heeft verkocht wilde dit eerst goed in orde maken. Dus die komt het volgende transport alsnog.

Al met al een hele verzameling maar het is toch wel fijn zoveel spullen mee te kunnen nemen, omdat we weten EN OPNIEUW BEVESTIGD ZIJN dat de hulp nog steeds nodig is.
Het is waar, er zijn delen van het land waar het wat beter gaat en waar meerdere mensen het best (relatief gezien) redelijk goed hebben, maar in heel veel delen van het land is nog heel veel nood. Met name ouderen, zieken en alleenstaanden hebben het erg zwaar.
Dat is ook de groep (naast de kinderen) waar wij ons steeds voor inzetten.

De transportonderneming was -zoals gebruikelijk- weer exact volgens afspraak in Roemenië en dus konden we direct maandagmorgen in Sebis beginnen met lossen. Later die dag zijn we nog doorgereden naar Blaj, waar we eind van de dag aankwamen en waar ook nog dezelfde avond werd uitgeladen.

We zijn in Halmagiu in "ons" bejaardencentrum geweest en het gaat er goed. De mensen die er wonen hebben het nog steeds erg naar de zin.
Op dit moment is men bezig met het realiseren van een 2e bejaardentehuis gelegen op ca 10 km afstand van het huidige tehuis.
Ook hier gaat het om een tehuis voor ouderen die geen partner of familie hebben die voor hen kan zorgen. Tevens gaat het net als in ons andere bejaardencentrum om ouderen die GEEN pensioeninkomsten hebben. Het enige verschil is dat in "ons" eerste tehuis mensen verblijven met (bijna allemaal) een lichte handicap en dat in het tehuis dat nu wordt opgestart, mensen komen te wonen zonder handicap.

Er wordt nu op de 2e locatie hard gewerkt om de nodige aanpassingen te realiseren en er wordt een deel bijgebouwd voor keuken en eetzaal. Men gaat er van uit dat dit begin mei geheel klaar is, zodat we hopelijk in juni kunnen starten met deze 2e locatie.
In totaal zullen in de beide tehuizen vanaf juni tussen de 30 en 35 personen worden gehuisvest.

We zijn vooral blij dat de deal die bij de opening van ons 1e tehuis met de overheid was gesloten (dat de overheid de personeelskosten betaalt en een aantal andere tegemoetkomingen geeft), nu gaat gelden voor beide tehuizen.
Het moet ook wel, want de mensen betalen niets voor hun verblijf. Men is voor kleding en (een deel van) het voedsel van ons afhankelijk.
Maar we kunnen met blijdschap vaststellen dat meer dan 20 personen nu een vaste baan en vast inkomen krijgen. We zijn erg blij met dit geheel.

Tot slot willen we U ook vertellen dat we nog in ons kindertehuis in Sebis zijn geweest (we hebben daar geslapen) en we zien dat ook daar alles goed gaat.

Terugziende op het geheel, kunnen we U vertellen dat we de reis als een gezegende reis hebben ervaren.
We zijn blij en dankbaar dat we -opnieuw- weer veilig mochten thuiskomen.

Via dit verslag wil ik toch nog -wellicht nogmaals- allen bedanken die ons steeds hebben geholpen. Want er waren mensen nodig ( en ze kwamen er) om te helpen bij de voedselinzameling, mensen die steeds hebben geholpen met het uitzoeken en sorteren van de kleding, mensen die geholpen hebben met het laden van de vrachtauto. ALLEN BEDANKT!

Henk de Breij


[terug]