Reisverslag november 2008

8 november tot en met 18 november 2008


Dankbaar en blij kijken we - na veilig in Nederland te zijn terug gekomen - terug op onze reis en verblijf in Roemenië. Het was weer een fijne en zinvolle reis. Eigenlijk begon onze reis al op woensdag 5 november j.l. hier in Nederland met het laden van de trailer. Met zo'n 8 personen hebben we de trailer voor Roemenië weer mogen laden. Tijdens het laden werd ik me weer heel erg bewust van het wonder dat keer op keer gebeurt, nl. zoveel spullen als er ook nu weer waren.
Want we hadden maar liefst: ruim 5.500 kg "gewoon" voedsel, 4.000 kg groente van de HAK, 3800 kg melkpoeder, ca 350 bananendozen kleding, ca 12 rolstoelen en rollators. Maar er was nog meer: 150 kg pootaardappelen, heel grote hoeveelheden groentezaden, ca 2000 (!) tulpenbollen, 2 pallets verf (wijzonol), een betonmolen, de frees/ploeg, enkele koelkasten, diepvriezers, wasmachines, 3 orgels, meerdere tv-toestellen, 5 computersets met printer, 8 nieuwe zgn. sta-op stoelen, ander meubilair bestaande uit o.m. een aantal kasten, dressoirs, bedden en bankstellen, verder huishoudelijke goederen zoals: serviesgoed, keukenmaterialen, enkele stofzuigers etc. U kunt zich voorstellen dat het zo nu en dan wel even puzzelen was om alles goed opgevuld te krijgen en toch de gewichtsverdeling over de trailer goed in de gaten te houden. Maar dat is gelukt en de trailer werd weer tot de laatste cm. geladen. Zaterdag 8 november is de trailer vertrokken. Zelf zijn we zaterdag ook vertrokken.

Zondagmiddag mochten we veilig op de 1e bestemming in West Roemenië (Sebis) aankomen. Ook de trailer was zondagavond al in Sebis.

Maandagmorgen werd het deel voor Sebis (ca 60%) gelost en aan het einde van de morgen zijn we met elkaar vertrokken naar BLAJ. Daar kwamen we eind van de middag aan en daar werd 's avonds nog gelost. Het duurde daar alleen wat langer dan in Sebis ( waar we deels de beschikking hadden over een heftruck). Want in Blaj werd alles met de hand gelost. Voor de kleding, de rolstoelen,de frees/ploeg, de verf, de melkpoeder en het voedsel wilde dat allemaal nog wel, maar toen op het laatst daar de potjes HAK groente moest worden gelost was het toch wel een hele klus. Stel U maar eens voor een pallet van 1000 kg potjes groente met de hand uit de vrachtauto op een karretje en dat weer naar de plek waar het werd opgeslagen. Maar het is weer gelukt. Alles is op de goede plek terecht gekomen.

De hulp die in Sebis is gebracht wordt niet alleen in Sebis en dorpjes en plaatsen in de omgeving verdeeld, maar gaat ook o.m. naar Zuid-Roemenië. De hulp die in Blaj is gebracht gaat ook o.m. naar een aantal dorpen in de omgeving.

In het kindertehuis in Sebis zijn op dit moment 10 kinderen waaronder 1 kindje van 11 maanden. We hebben er al eens eerder op gewezen, maar het kindertehuis is voor een groot deel afhankelijk van o.m. onze hulp voor de betaling van alle noodzakelijke kosten. (deel van de voeding, kleding, personeelskosten, energiekosten etc.). Er is slechts een minimale bijdrage van de overheid. Daarom wil ik via dit verslag graag nog eens wijzen op ons "adoptieproject", waar U voor een klein maandelijks bedrag (van bijvoorbeeld € 15,=, maar ook elk ander bedrag is welkom) een grote ondersteuning kunt geven voor het kindertehuis in Sebis. U kunt er van op aan dat iedere euro die wordt gestort ook daadwerkelijk wordt doorgestort op de rekening van het kindertehuis! We zijn ook weer bij "onze" verzorgingscentra geweest. Inderdaad verzorgingscentra, want ook de 2e locatie is inmiddels in gebruik. In het tehuis in Halmagiu zitten vooral alleenstaanden met een lichte handicap en in de 2e nieuwe locatie zitten alleenstaande ouderen zonder handicap. Maar steeds gaat het om mensen die geen familie hebben die voor hen kan zorgen. Het gaat er erg goed. De mensen voelen zich op hun gemak en hebben het -zo hebben we gemerkt- erg naar de zin. Ook is de motivatie merkbaar bij de mensen die er werken. We kunnen vaststellen dat het mes aan 2 kanten snijdt, want naast het feit dat er een flink aantal ouderen nu een goede verzorging en een fijne leefomgeving krijgen, is er ook werkgelegenheid gekomen voor 21 mensen. Dat is ook iets om dankbaar voor te zijn.

Tot zover wat berichten over de projecten die U van ons wel gewend bent, maar we hebben deze keer nog enkele andere projecten bezocht. Ten eerste was er een aanvraag uit de plaats AIUD (centraal Roemenië). Dat ging om rolstoelen voor mensen met een lichamelijke handicap. We hebben daar rolstoelen voor meegenomen. We hebben tevens besloten dat we zonodig nog wel meer rolstoelen willen brengen maar dat we wat terughoudend zijn om daar op andere wijze hulp te geven. Want gezien het feit dat we maar beperkte (financiële) mogelijkheden hebben, moeten we wel keuzes maken. Want anders zou dit mogelijk ten koste gaan van onze eigen hulpverlening en dat kan niet de bedoeling zijn. (hoewel deze keus niet erg gemakkelijk te maken was)

De tweede was de vraag (gekomen via een andere groep in Nederland) of wij hulp konden geven aan een kliniek voor te vroeg geboren kinderen in TIRGU MURES. (gelegen in Noordoost Roemenië). Via enkele Roemeense contacten ter plaatse hebben we wat informatie over deze kliniek ingewonnen en besloten we er in ieder geval naar toe te gaan om te kijken wat we eventueel zouden kunnen doen. We zijn er geweest en we zijn erg onder de indruk geraakt van de situatie daar. Het is een kliniek met een capaciteit van 50 bedden waarvan op dit moment er ca 30 bezet zijn. De kinderen verblijven er gemiddeld 2 maanden en dan gaat 80% naar huis en de andere 20% gaat niet naar huis, maar wordt in een pleeggezin opgenomen. We hebben gevraagd waar de grootste problemen liggen en wat het meest noodzakelijk was om eventueel te brengen. Men gaf aan dat er een schrijnend tekort is aan: Kleine babykleding bijvoorbeeld maatje 50(maar ook wat grotere maatjes zijn welkom), dekentjes, lakentjes etc., voeding voor de te vroeg geborenen en glazen flesjes voor de voeding (geen plastic)

We hebben met elkaar besloten dat we de komende tijd alles op alles zullen zetten om de hulp die hier zo hard nodig is te geven. Daarom vanaf deze plaats een oproep voor: Babykleding (kleinste maatjes), Dekentjes, lakentjes etc., Glazen zuigflesjes.

Mocht U iets hebben, belt U maar dan kunnen we wat afspreken. Wij zijn van onze kant dankbaar voor de mogelijkheden die we hebben om daar (weliswaar op beperkte schaal) hulp te gaan geven.

Mocht U nog meer informatie willen over een van onze projecten of heeft U andere vragen, wij horen het graag.

Henk de Breij


[terug]