Heel gewoon en toch... heel bijzonder!

28 april tot en met 6 mei 2012


Dit is (voor mij althans) de beste omschrijving van de hulptransporten naar Roemenie. Want na inmiddels ruim 21 jaar hulpverlening en na ruim 100X in Roemenië te zijn geweest wordt het bijna "gewoon". Maar dat is het toch beslist niet, want ook voor mij is het nog steeds erg indrukwekkend. Vooral omdat zichtbaar en merkbaar is dat de goederen die we mogen brengen op een goede manier worden verdeeld en gebruikt. Dat geeft steeds weer moed en energie om door te gaan.

Het is inmiddels al ons 2e transport in 2012. In januari hebben we een volle trailer met hulpgoederen mogen brengen en nu eind april 2012 mocht er weer een volle trailer met heel veel materiaal naar Roemenië gaan.
Er zijn steeds een aantal mensen die vragen wat we nu weer hebben gebracht, daarom ook deze keer een globale indruk van alles wat er in de trailer werd geladen.

Zo mochten we naast ca 200 bananaendozen kleding en ca 50 zakken dekens en jassen (overigens ingezameld vanaf eind januari), weer heel veel voedsel meenemen, dat was ingezameld in de supermarkt (ca 5.600 kg) Ook ging er weer 2000kg HAK groente mee.

Abbott stelde naast een 3-tal pallets melkpoeder (pediasure) voor kinderen van 1-10 jaar weer ca 3000kg pakjes drinkvoeding beschikbaar (heel goed voor mensen die moeten aansterken) Verder een gigantische hoeveelheid brufen pijnstillers (ca 15.000 stuks).
Deze goederen werden in overleg met ons aan een aantal (ons bekende) ziekenhuizen geschonken.

Er waren enkele rolstoelen en rollators en ook hebben we een scootmobiel mee mogen nemen. Deze is beschikbaar gesteld aan een gehandicapte man in Sebis die alleen is en geen andere vervoersmogelijkheid heeft.

Tja, dan waren er nog de nodige meubels, koelkasten etc. die de vorige keren waren blijven staan en die we nu eindelijk mee konden nemen.

Ook computers worden in Roemenië steeds belangrijker en het was een enorme verassing toen we maar liefst 10 complete systemen kregen aangeboden.

In onze tehuizen voor gehandicapte ouderen in Halmagiu en Magulicea moet het nodige onderhoud worden verricht. Zo moet in Halmagiu heel wat linoleum worden vervangen en alles van een nieuw verfje worden voorzien. We hadden 120 m2 Linoleum meegenomen dat we voor een "prikkie" hebben kunnen aanschaffen. Ook hebben we van de Wijzonol een donatie gehad van 250 liter muurverf en hebben we de benodigde verf voor het houtwerk meegenomen. Dus men kan nu weer aan de slag!

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is, hebben we ook deze keer weer hulp mogen bieden aan de kliniek voor Neonatologie in Tirgu Mures. Daar werken een aantal zeer gemotiveerde mensen waar we een fijn contact mee hebben opgebouwd. We hebben ook deze keer weer een flinke hoeveelheid luiers, kleertjes etc. mogen brengen, maar ook een grote hoeveelheid waspoeder waar gebrek aan was.

Ons kindertehuis in Sebis functioneert nog steeds goed. De leeftijd van de kinderen die er worden verzorgd is tussen de 4 en 11 jaar. Begin mei komt er een nieuw kindje bij van circa twee en een half jaar. De bedragen die worden gestort in het kader van ons adoptieplan, worden goed gebruikt. We zijn dankbaar voor de hulp die we op deze manier kunnen verlenen.

Er zijn nog steeds allerlei plannen en ideeën die we zouden willen verwezenlijken. Zo zijn er plannen voor uitbreiding van de locaties waar de gehandicapte ouderen nu worden verzorgd.

Verder zijn er ideeën die we zouden willen uitwerken voor het opvangen van gehandicapte jongeren die -als ze 18 jaar zijn- uit de kindertehuizen komen en geen opvang hebben.

Maar aan al deze plannen en ideeën hangt een flink kostenplaatje en de financiering is alleen mogelijk als de deuren opengaan om subsidie te kunnen krijgen via het Europees parlement. Maar het is nog steeds erg moeilijk om "de goede deurknop" te vinden die ons de weg wijst om de subsidieaanvraag op de juiste plek te kunnen krijgen.
Verschillende pogingen vanuit Roemenië gedaan om de subsidieaanvraag via het Ministerie in Boekarest rond te krijgen zijn nog steeds niet geslaagd.
Ook onze pogingen hebben tot op heden nog niet tot het gewenste (noodzakelijke) resultaat geleid. Maar we blijven volharden en gaan OPNIEUW een poging wagen richting "Brussel" om te kijken of we nu op de juiste plek kunnen komen.
Uit "eigen kracht" kunnen we niets, daarom hopen we dat u met ons mee wilt bidden dat we de juiste weg mogen vinden.

Nu we weer terug zijn in ons land kijken we vol dankbaarheid terug op een fijne gezegende reis en hopen met Gods hulp weer kracht te krijgen om verder te gaan, want er moet nog veel werk verzet worden.

Mocht u ons werk financieel willen ondersteunen, dan kan dat door uw gift te storten op rekening: 69 17 57 135 tnv Stichting Ro-Charis te Zwolle.

Onze stichting heeft de "ANBI"-status, dus uw giften zijn -binnen de fiscale regels- van uw inkomen aftrekbaar.

Zwolle, 07-05-2012.
Henk de Breij

Voor dit transport is een fotoalbum samengesteld. Klik hier voor deze foto's.

[terug]