Doelstelling

De stichting heeft zich ten doel gesteld:


A: Hulp te verlenen op medisch gebied aan:
 • Ziekenhuizen
 • Kindertehuizen / weeshuizen
 • Tehuizen voor gehandicapten

B: Hulp te verlenen op het gebied van:
 • Voedsel
 • Kleding
 • Andere noodzakelijke levensbehoeften

C: Behulpzaam te zijn bij activiteiten op kerkelijk gebied zoals:
 • Hulp bij evangelisatiedoeleinden
 • Verspreiding van geestelijke lectuur

Historie

Vanuit de Baptistengemeente te Zwolle werd in december 1990 gestart met hulpverlening aan Roemenië en werden de eerste pakketten met voedselhulp verzonden naar de plaats Blaj.

Toen de hulp werd uitgebreid en steeds omvangrijker werd, is besloten de hulpverlening los te koppelen van de Baptistengemeente te Zwolle en onder te brengen in een onafhankelijke stichting.

Dat is verwezenlijkt per 01-03-1993 met de oprichting van stichting Ro-Charis.

Naast veel structurele hulp, ligt nog steeds een belangrijk accent op directe hulpverlening (zoals voedsel, kleding etc.)

Deze hulp wordt niet alleen gegeven aan de plaatsen: Blaj, Tiur, Sebis maar ook aan een aantal andere kleine dorpen in de naaste omgeving.

De directe hulpverlening


Het voedsel en de kleding worden vooral verdeeld onder:
 • de allerarmste gezinnen
 • alleenstaanden
 • bejaarden
 • gehandicapten

(Bij de verdeling van deze hulp zijn steeds mensen van de stichting betrokken.)

Enkele voorbeelden zijn:
 • Hulp op medisch gebied aan ziekenhuizen in Blaj, Sebis en Arad.
 • Hulp aan een verpleegtehuis in Sebis
 • Hulp aan een bejaardencentrum in Blaj
 • Hulp aan een tehuis voor gehandicapten in Blaj.
 • Hulp aan enkele poliklinieken in Blaj en Sebis.
 • Hulp aan scholen in Blaj en Sebis.
 • (zowel basis - als voortgezet onderwijs.)
 • Hulp bij de bouw van een kerk/multifunctioneel centrum in Sebis.
 • Hulp voor een bijbelschool in Sebis.
 • Kleinschalig landbouwproject in Tiur en Sebis.
 • Hulp bij de start van een kindertehuis in Sebis.
 • Hulp bij de start van een verzorgingstehuis in Halmagiu


[terug]