Projecten

Naast directe hulp in de vorm van voedsel, kleding etc. wordt ook waar mogelijk structurele hulp verleend.

Over een aantal van deze projecten geven we U graag wat meer informatie:

Verder is er ook nog informatie over een aantal afgeronde projecten